Fuzz og finans - En innføring i økonomi og juss for band

Fuzz og finans er en konkret og praktisk innføring i økonomi for band og artister på alle nivåer. Boken navigerer deg gjennom temaer som regnskap, skatt og moms. Den avkoder de fleste typer kontrakter og gjør tolkning av avtaler lettere. Den gir også tips til god økonomistyring.